Výsledky hodnotenia patch káblov Cat.6A na slovenskom trhu (Článok)

simona
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Ut Sep 05, 2017 9:33 am

Výsledky hodnotenia patch káblov Cat.6A na slovenskom trhu (Článok)

Príspevokod užívateľa simona » Ut Sep 19, 2017 7:04 am

Funkčnosť prenosového protokolu 10 GBASE-T je garantovaná pre 29% typov patch káblov dostupných na slovenskom trhu. Podiel systémových a interoperabilných patch káblov Cat.6A je zrejmý z nižšie uvedeného grafu.
Rozlíšiť systémové a interoperabilné patch káble na trhu nie je možné vzhľadom na ich nesprávne označovanie.
Obrázok
Graf: Stav na slovenskom trhu - rozdelenie podľa ponúkaných typov patch káblov Cat.6A

Schopnosť patch káblov Cat.6A prenášať dáta prenosovou rýchlosťou 10GBit/s a funkčnosť prenosového protokolu 10 GBASE-T sú garantované za podmienky, že patch káble spĺňajú normu ISO/IEC 11801 Ed.2.2, ktorá stanovuje kritériá pre prenosové parametre a parametre odolnosti voči nežiaducim presluchom Alien Crosstalk.
Kompatibilita RJ45 konektora a modulov, do ktorých sa patch káble pripájajú, je zaručená dodržaním rozmerov a geometrie stanovených normou ISO/IEC 60603-7.
Interoperabilita je vlastnosť, ktorá umožňuje použiť patch káble nezávisle na značke alebo výrobcovi komponentov štruktúrovanej kabeláže.
Patch káble boli hodnotené podľa vyššie uvedených kritérií na základe meraní a vyhodnocovaní certifikátov. Konkrétneho výrobcu ani obchodný názov testovaných patch káblov v tabuľke neuvádzame, podklady a meracie protokoly sú k nahliadnutiu na technickom oddelení spoločnosti KRUGEL EXIM.

1. Hodnotenie prenosových parametrov
Na meranie prenosových parametrov bol použitý novovyvinutý adaptér DSX-PC6A k meraciemu prístroju 1GHz DSX-5000, zapožičaný firmou FLUKE NETWORKS (USA) ešte pred jeho uvedením na trh. Uvedený adaptér umožňuje mimo laboratórií testovať a certifikovať patch káble Cat.6A podľa požiadaviek normy ISO/IEC 11801 Ed.2.2 na prenosové parametre.

2. Hodnotenie Alien Crosstalk
Alien Crosstalk je parametrom vyjadrujúcim odolnosť patch kábla voči nežiaducim presluchom spôsobeným okolitými prenosovými prvkami. Na meranie tohto parametra je potrebné špeciálne prístrojové vybavenie a podmienky, ktorými disponuje len niekoľko laboratórií na svete. V Európe sú to tri nezávislé medzinárodné skúšobne: 3P Third Party Testing (Dánsko), Delta (Dánsko) a GHMT (Nemecko). Zhodu parametra Alien Crosstalk s požiadavkami normy ISO/IEC 11801 Ed.2.2 je možné preukázať jedine certifikátom z týchto skúšobní. Absencia certifikátu z hľadiska hodnotenia Alien Crosstalk je diskvalifikačná, znamená totiž, že patch kábel Cat.6A buď skúškam nevyhovel, alebo testovaný vôbec nebol.

3. Hodnotenie kompatibility RJ45 konektorov
Rozmery a geometriu konektora RJ45 určuje norma ISO/IEC 60603-7. Norma ale nedefinuje dĺžku pinov konektora, čo nám potvrdili aj medzinárodné nezávislé laboratóriá: “The lengths of the pins are not defined – only the dimensions in the contact area itself.” Tento nedostatok môže spôsobiť problémy s kompatibilitou RJ45 konektora napriek tomu, že konektor a tiež moduly, do ktorých sa pach káble pripájajú, zodpovedajú štandardu. V praxi sa však takáto situácia vyskytuje len veľmi zriedka. Vysvetlenie poskytuje analýza rozmerov RJ45 konektorov hodnotených patch káblov uskutočnená v spolupráci s FEI STU. Všetci výrobcovia, až na jednu výnimku, uplatňujú princíp “best practice“ a používajú historicky ustálenú dĺžku pinov približne 3 mm.

4. Hodnotenie interoperability
Tzv. systémové patch káble sú určené len pre kabelážny systém konkrétnej značky, ktorého sú súčasťou.
Interoperabilné patch káble sú pripojiteľné do ktorejkoľvek kabeláže vybudovanej z interoperabilných komponentov bez ohľadu na výrobcu alebo značku.
Rozlíšiť systémové patch káble od interoperabilných je možné len na základe certifikátu podľa realizovaných testov a aplikovaných noriem. Interoperabilita patch káblov Cat.6A je bez certifikátu nepreukázateľná. Interoperabilný patch kábel musí byť testovaný a certifikovaný podľa požiadaviek normy ISO/IEC 11801 Ed.2.2 na Cat.6A ako samostatný komponent, nie ako súčasť prenosového kanálu.

Poznámka:
Správne označenie pre systémové patch káble je “Cat.6A/Class EA“ a pre interoperabilné patch káble “Cat.6A“


Tabuľka: Výsledky hodnotenia patch káblov Cat.6A
Obrázok

Michal Sobolič
Technický riaditeľ
KRUGEL EXIM, spol. s r.o.